رحیم بندویی: آینده با وجود جمهوری اسلامی ترسناک تر خواهد بود

به گزارش رسانک، رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد فقر و محرومیت عمدی در بین ملت های ساکن در ایران تلاش می‌کند که انسجام اجتماعی این ملت ها را در هم ریخته و از آنها به نفع خود بهره برداری کند.

وی معتقد است که نگاه امنیتی و نظامی رژيم جمهوری اسلامی ایران به مناطقی مانند بلوچستان باعث شده تا از یک سو نهادهای امنیتی با ایجاد تفرقه بین طوایف نفوذ کنند و از سوی دیگر با بهره گیری از نام طوایف و سردارهای خودساخته توسط سپاه و نه مردمی، از مردم به عنوان رای دهنده سوءاستفاده کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*