وضعیت نامناسب و غیربهداشتی و جمع شدن فاضلاب در خیابان پیربخش زاهدان

به گزارش رسانک، شهروندی با ارسال تصاویری از وضعیت نامناسب و غیربهداشتی جمع شدن آب فاضلاب در خیابان پیربخش ۴۴ را نشان می‌دهد که تردد را برای شهروندان دشوار کرده و آب فاضلاب وارد خانه های شهروندان شده است.

این شهروند می‌گوید: “شهرداری منطقه ۴ زاهدان، آب ناشی از فاضلاب شهری از خیابان پیربخش ۴۴ رد می کند. خیابان کانال کشی هم نیست آب فاضلاب وارد خونه های مردم شده و هیچ مسئولی رسیدگی نمی کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*