تخریب دیوار زمین های مردم توسط ماموران شهرداری در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ١٣ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران شهرداری زاهدان دیوار زمین های شهروندان بلوچ را در خیابان “رمزجو مقدم” و حوالی شیرآباد را تخریب کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای شهرداری بدون اینکه مجوز و حکم قضایی تخریب به شهروندان نشان دهند اقدام به این کار کرده و بخش بزرگی از حصار زمین ها را تخریب کردند.

گفتنی است که بر روی این زمین ها چندین سال است که شهروندان بلوچ ساکن بوده‌اند و از محله‌های بسیار قدیمی دزاپ (زاهدان) هستند ولی اخیراً افراد پرنفوذ با استفاده از رانت و فشار از سوی مقامات قضایی در تلاش برای تصرف این زمین ها هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*