وضعیت خطرناک رفت و آمد دانش آموزان روستای کورکچ شهرستان چابهار برای رسیدن به مدرسه

رسانک/ دانش آموزان روستای کورکچ بخش پیرسهراب شهرستان چابهار برای عبور از رودخانه ای که پل ندارد مجبورند تا از روی طنابی که به دو طرف رودخانه بسته شده، به طرز خطرناکی عبور کنند و با دستان خود با گرفتن یک طناب دیگر که کمی بالاتر بسته شده تعادل خود را روی طناب پائین حفظ کنند.

به گفته اهالی منطقه این در حالی است که برای بسیاری از والدین، سوار و پیاده شدن فرزندان شان از سرویس و اتوبوس های مدرسه یکی از پرمخاطره ترین بخش های فرستادن آنها به مدرسه است اما اگر تنها نگاهی به وضعیت مدرسه رفتن این کودکان بلوچ در روستای کورکچ بیاندازید، خواهید دید که ماجرای رفتن این کودکان به مدرسه، فرای تصور مخاطراتی است که والدین سایر نقاط ایران برای فرستادن کودکانشان به مدرسه متحمل می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*