بازنشر-تصاویری از شهید “لال محمد آنشینی”

تصاویری از شهید “لال محمد آنشینی”، یکی از شهدای جمعه خونین زاهدان

رسانک/ امروز چهارشنبه ١٢ اردیبهشت ماه ١۴٠٣، مصادف با اول ماه مئی میلادی، روز جهانی کارگر است.

این ویدئو تصاویری از لال‌محمد آنشینی فرزند شریف، کارگر و سرپرست خانواده را نشان می دهد که در روز جمعه خونین ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

لال محمد یکی از گمنام ترین شهدایی است که اسمش کمتر در رسانه‌ها منتشر شده است. او موبایل نداشت و سرپرست خانواده اش بود که از طريق کارگری امرار معاش می‌کرد.

در روزی که لال محمد به شهادت رسیده بود، پدر مسن و سالخورده اش که نابیناست، در فراق پسرش زجه های دردناکی می‌کشید که هر وجدان بیداری را به درد می‌آورد.

گفتنی است که بسیاری از جان باختگان جمعه خونین زاهدان کارگر و نان آور خانه بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*