وضعیت نامناسب و فقدان امکانات در بیمارستان واش

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، تصاویر نشان دهنده وضعیت نامناسب و نبود امکانات در بیمارستان خاش به دلیل عدم رسیدگی و بی تفاوتی مسئولان مربوطه است.

در این ویدئو، یک شهروند می گوید: “به وضعیت بهداشتی بیمارستان رسیدگی نمی‌شود؛ بیمارستان امکانات گرمایشی مثل شوفاژ ندارد و یا خراب هستند؛ رئیس بیمارستان به همراهان بیماران توصیه کرده از خانه چراغ برقی همراه خود بیاورند.

وی ادامه می‌دهد: شب ها ساعت ۹ و حتی گاهی ۸ به بعد اورژانس پزشک ندارد و بیماران ویزیت نمی‌شوند و از مراکز بهداشت اطراف پزشک جهت ویزیت بیمار می آورند؛ وضعیت غذای بیمارستان افتضاح است؛ شهر خاش با اینکه یک شهرستان است ولی امکانات درمانی به اندازه یک روستا دارد. وضع به جای رسیده که مجبور هستیم برای درمان یک سرماخوردگی به زاهدان برویم.”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*