خودکشی یک نوجوان ۱۵ ساله بلوچ اهل زاهدان در مشهد

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک نوجوان ۱۵ ساله بلوچ از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

هویت این نوجوان بلوچ “سمیع الله شاهوزهی”، ۱۵ ساله، فرزند اکبر، اهل سرخس و ساکن منطقه شاهنامه مشهد عنوان شده است.

گفتنی است این نوجوان به دلایل نامعلومی صبح روز دوشنبه پس از تهیه فیلم خدا‌حافظی، به وسیله طناب خود را به درختی در کلاته برفی حلق‌آویز کرده و به زندگی اش پایان داد.

لازم به ذکر است دو نوجوان با نام‌های “محمد رضا شوابزهی (شیبک)” ۱۸ ساله، فرزند بابو و “سمیر شیبک” ۱۶ ساله، فرزند کریم، هردو اهل زاهدان و ساکن مشهد، به ترتیب ۹ آبان ماه و ۱۹ آذر ماه سال جاری با حلق آویز کردن خود به زندگی خود پایان دادند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*