آتش سوزی در جایگاه عرضه سیلندر گاز مایع در شهرستان هیرمند

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، جایگاه عرضه سیلندر گاز مایع در روستای شندل شهرستان هیرمند به دلیل نامعلومی دچار حریق شده است.

براساس این گزارش نبود امکانات اطفای حریق در مواجه با این حادثه باعث عدم کنترل آتش سوزی شد.

فقدان زیر‌ساخت و شبکه لوله کشی گاز سبب شده تا مردم بلوچستان و سیستان از سیلندر گاز برای نیازهای روزانه خود استفاده‌ کنند که خطرات انفجار و آتش سوزی را در پی دارد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*