چه کسانی از کشتار پنجابی ها در سراوان سود می برند؟

بدنبال اعتراضات گسترده مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی پاکستان در شرق بلوچستان، حکومت پاکستان در قبال جنبش مدنی و مسالمت آمیز بلوچستان هراسان شده است.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هر دو دشمنان بلوچ هستند و از هر بهانه ای برای سرکوب بلوچ استفاده می کنند.

در همین راستا، سفر وزیر خارجه‌ جمهوری ‌اسلامی به پاکستان پس از کشته ‌شدن اتباع پاکستانی در سراوان در تیتر خبرهاست.

(گفتگو با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز بلوچستان در لندن)


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*