روز ۲۵ ژانویه به عنوان روز “نسل کشی بلوچ” نامگذاری شد

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٧ بهمن ماه ۱۴۰۲، بانُک دکتر مهرنگ بلوچ، رهبر جنبش اعتراضی علیه نسل کشی بلوچ ها در شرق بلوچ، اعلام کرد که روز ٢۵ ژانويه هر سال به عنوان روز “نسل کشی بلوچ” شناخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کمیته همبستگی بلوچ روزی را که مردم در منطقه توتک خضدار در شرق بلوچستان اجسادی را که بصورت دسته جمعی به خاک سپرده شده بودند را کشف کردند، به عنوان این روز مهم ناميده است.

بانک مهرنگ بلوچ با اعلام این خبر گفت که ما ملت بلوچ وارث هزاران شهید هستیم و هر ساله در این روز به یاد افراد ناپدیدسازی قهری شده و شهدای بلوچستان، آن را گرامی خواهیم داشت تا پاکستانی ها بدانند که ما هرگز این ظلم ها را فراموش نخواهیم کرد.

گفتنی است که کمیته همبستگی بلوچ، همچنین سمبل این روز را که به شکل گل لاله می‌باشد، معرفی کرده است.

لازم به ذکر است که پس از انتشار گزارش کشف یک گور جمعی در خضدار بلوچستان در روز ٢۵ ژانويه ٢٠١۴ که گفته شده بود دست کم پانزده جسد در آن وجود داشته است، کمیسیون آسیایی حقوق بشر تعداد اجساد در این گور دسته جمعی را بیش از یکصد جسد اعلام کرد.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*