تصاویری از کودکان کار در روستای مرزی هُنگ در شهرستان راسک

به گزارش رسانک، عدم توجه حاکمیت به توسعه و عمران و اشتغالزایی در مناطق مختلف بلوچستان باعث شده تا در سال‌های اخیر با رشد پدیده “کودک کار” در بلوچستان مواجه شویم که این مسئله در مناطق مرزی وضعیت نگران کننده ای بوجود آورده است.

تصاویر دريافتی از روستای مرزی هُنگ واقع در شهرستان راسک نشان می‌دهد که فقر خانواده‌ها و بنیه ضعیف اقتصادی مردم باعث شده تا کودکانی که بایستی در مدارس مشغول تحصیل می‌بودند، در حال جمع آوری بازمانده‌های پلاستیکی و فلزی هستند تا کمکی برای اقتصاد خانواده باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*