عدم ارایه سوخت و معطلی و شلوغی جایگاه سوخت در پهره

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عدم ارائه سوخت در جایگاه نخلستان شهرستان پهره (ایرانشهر) و ساعتها انتظار و معطلی، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

یک شهروند بلوچ با اشاره به ساعت ها معطلی، کاهش سهمیه سوخت و بی تفاوتی مسئولین گلایه می کند.

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان به گونه ای است که مردم در این استان درگیر ساده ترین و نخستین نیازهای شهروندی، مانند سیلندرگاز، بنزین، نان، شیرخشک و اکنون روغن و تخم مرغ هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*