مهرنگ بلوچ: “به نام امنیت و حاکمیت ملی پاکستان و ایران به بلوچ موشک میزنند!”

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢٨ دی ماه ۱۴۰۲، بدنبال حملات گسترده موشکی و پهپادی ارتش پاکستان به سه نقطه در سراوان بزرگ و کشته شدن شماری زیادی از کودکان و زنان بلوچ بانُک دکتر مهرنگ بلوچ در صفحه اصلی خود در برنامه ایکس واکنش نشان داد.

مهرنگ بلوچ که هم اکنون تحصنی هزاران نفری از بلوچ ها را در اسلام آباد با هدف آزادی افراد ناپدیدسازی قهری شده بلوچ را رهبری می‌کند، نوشت: “ایران و پاکستان به نام امنیت و حاکمیت، جان کودکان و زنان بلوچ را به خطر انداخته اند.

به بهانه حفظ امنیت و حاکمیت خود، موشک‌هایی علیه بلوچ ها شلیک می‌شوند که امنیت آنها را در دو سوی مرز در خطر جدی قرار داده است.

نسل کشی مداوم بلوچ ها همچنان در حال افزایش است و رفاه و زندگی آنها را به خطر انداخته و آسیب پذیر می کند. واقعیت ناراحت کننده این است که از نام امنیت سوء استفاده می شود. این امر منجر به قربانی شدن غم انگیز غیرنظامیان بی گناه بلوچ، به ویژه زنان و کودکان شده است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*