شناسایی یک زندانی که با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زاهدان اعدام شد

به گزارش رسانک، در تاریخ شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، رسانه‌های داخل ایران، خبر اجرای حکم یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان که با اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد» به اعدام محکوم شده بود را اعلام کرده بودند.

اطلاعات جدیدی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، نشان می‌دهد که فرد اعدام شده، “محسن سراوانی”، ٢۴ ساله، (احتمالا اهل زابل) نام داشته و عضو بسیج بوده است.

بر اساس حکم این زندانی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، محسن سراوانی، عضو بسیج بوده و از تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اتهام محسن سراوانی در دادنامه «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه و خيلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر سرویس متخاصم مستقيما و مع الواسطه به افراد فاقد صلاحيت» عنوان شده است.

در این پرونده یک مرد و یک زن نیز حضور دارند که به ترتیب به اعدام و حبس تعزیری محکوم شده‌اند. مردی که در این پرونده به اعدام محکوم شده، افشين قربانی ميشانی نام دارد که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

اتهامی که افشین برای آن به اعدام محکوم شده «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم متخاصم صهيونيستی (موساد) و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده محرمانه و خيلی محرمانه و سری از طریق افراد فاقد صلاحيت و ارائه آن به افسر سرویس متخاصم موساد شخصی بنام دیوید» عنوان شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*