اجرای دستکم یک حکم شلاق در ملا عام و صدور حکم شلاق برای شهروندان بلوچ در سال ٢٠٢٣

به گزارش رسانک، بر اساس گزارش های جمع آوری شده در سال ٢٠٢٣، دستکم یک بار حکم اجرای شلاق در ملا عام در شهر دلگان انجام شده که از هویت فرد و تاریخ دقیق اجرای آن اطلاعی در دست نیست ولی بر اساس مستندات موجود، این حکم در سه ماهه اول سال به اجرا گذاشته شده است.

همچنین در تاریخ ٢٣ دسامبر نیز یک شهروند بلوچ با هویت “ناصر احمدزهی”، ٢٠ ساله به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی از دادگاه شعبه ١٠٣ زاهدان ضمن محکوم شدن به یک سال حبس به هفتاد ضربه شلاق نیز محکوم شد.

اولین قوانین و مقررات کیفری در ایران به سال ١٣٠۴ برمی‌گردد. در این قانون، مجازات شلاق در نظر گرفته شده که از حیث کمیت بسیار نازل‌تر از میزان مجازات شلاق در مقررات بعدی می‌باشد. در سال ١٣۴۴ در ایران لغو مجازات شلاق به تصویب رسیده است و در سال ١٣۵٢ کلا مجازات شلاق حذف شد (به جز اطفال شرور).

پس از انقلاب سال ١٣۵٧، دوباره مجازات شلاق در نظر گرفته شد و در قانون حدود و قصاص و قانون تعزیرات سال ١٣۶٢، مجازات شلاق به عنوان مجازاتی قانونی برشمرده شد و به دید اصلی مجازات، یعنی اصل مجازات در قانون، شلاق در نظر گرفته شد.

(گزارش سالیانه ٢٠٢٣)


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*