یورش نیروهای نظامی به بندر کرگان و ضبط اجناس داخل مغازه ها

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۸ آبان  ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی با ده ها خودرو و موتورسیکلت به بندر کرگان بخش بنزرک از توابع شهرستان میناب یورش برده و با تیراندازی اقدام به تخریب قایق های صیادی شهروندان و ضبط کالاهای داخل مغازه ها کردند.

گفتنی است مردم منطقه بندر کرگان به صیادی مشغول بودند که پس از دادن مجوز به چینی ها برای صیادی در این منطقه و صید ترال توسط آنان، دیگر ماهی جهت صید و امرار معاش وجود ندارد؛ در نتیجه مردم مجبور به سوختبری با قایق شده اند.

صبح امروز نیروهای نظامی با ده ها خودرو و موتورسیکلت به این منطقه بلوچ نشین یورش برده و قایق های صیادی مردم را شکسته و تخریب کردند تا تنها منبع درآمد مردم از بین برود.

پیشتر نیز نیروهای نظامی در چندین نوبت به بندر کلاهی میناب یورش برده و قایق های صیادی شهروندان بلوچ را تخریب و به آتش کشیده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*