ممانعت صیادان بلوچ از صید ماهی توسط نیروهای نظامی در چهبار

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی دریابانی از صدها قایق صیادی برای رفتن به صید ممانعت و آنان را تهدید به توقیف قایق ها کردند و به قایق های موتور سنگین اجازه خروج از اسکله را ندادند.

گفتنی است که نیروهای دریابانی چابهار از رفت و آمد صدها صیاد چابهاری در دریا برای صید جلوگیری کردند و اعلام کردند صید ممنوع است و به هیچ قایقی با قدرت موتور ۲۰۰، ۱۵۰، ۸۵، اجازه خروج از اسکله نداده و عنوان کردند با وارد شدنش به دریا توسط آنها مصادره می شود.

لازم به ذکر است که از کار کردن هزاران ملوان و کارگر بلوچ توسط نیروهای نظامی جلوگیری شده این در حالی است که هر قایق خرج ۱۰ الی ۱۵ خانوار را تامین می‌کند و با وضعیت وخیم اقتصادی کشور، زندگی این افراد دچار چالش های سختی شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*