تیراندازی نیروهای نظامی به سمت یک خودروی سوختبر و دچار حریق شدن آن در ايرانشهر

به گزارش رسانک، شب گذشته ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت یک خودروی سوختبر در شهرستان پهره (ايرانشهر) منجر به آتش گرفتن خودرو شد.

گفته می‌شود که در این تیراندازی بدون ضابطه نیروهای نظامی به راننده این خودرو آسیبی نرسیده و قبل از آتش سوزی توانسته از خودرو خارج شود.

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی با کمین زدن در مقابل شرکت نفت، بدون هشدار قبلی به سمت این خودرو تیراندازی مستقیم کرده‌اند.

لازم به ذکر است که سوختبری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*