طعمه حریق شدن اتوبوس مشهد_نصرآباد

به گزارش رسانک، بامداد روز پنجشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، یک دستگاه اتوبوس که از مشهد عازم نصرآباد (زابل) بود، در محور نهبندان به شوسف دچار حریق شد و در شعله های آتش سوخت.

گفتنی است این اتوبوس حامل ۱۲ مسافر بود که با خروج به موقع مسافران از اتوبوس به کسی آسیبی نرسید اما خسارت جدی به اتوبوس وارد شد.

علت بروز این حادثه نشت سوخت موتور اتوبوس بر روی اگزوز اعلام شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*