دُزّآپئے ریل گاڑیئے کارمندے بێران بوتگ، سئوب ریلی و وئیلے بوتگ

رَسانک نیوز

گوَستگێن رۆچا 3 آبانئے 1402آ، دُزّآپئے ریل‌گاڑیئےکارمندیا لۆٹتگ که دو واگُنان یکدگرا کَٹی بدنت دوێن تامپونانی درمیانا گیر کنت و لوکوموتیو سئوبئے پشار و زۆرا وتی جانا چه دستا دنت.

اے ریل‌گاڑیئے کارمندئے پجار، “هُسئین خدری” اِنت. جن و زهگ‌دارے و دو زهگئے پت اِنت.

اے وئیل ساهت 7 سباها واجه هُسئین خدریئے سرا کپتگ، اے وئیل ریل‌گاڑیئے مانورچیا دُزّ آپا کپتگ.

رَستگێن هالانی ردا، آییا لۆٹتگ که دو دانگ واگُنا یکدیگرا هۆر کٹی بدنت پرمانی داتگ لوکوموتیوران پُشتا بیئیت، باید یک دمانێا وتا جتا بکنت، لوکوموتیو هم پُشتا آتکگ؛ بله دو تامپون واگُنا گیری کرتگ و جانی چه دست داتگ و بێران بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*