نبود برق در روستای صد خانواری الله آباد پوگی در پنج کیلومتری دزاپ

رسانک/ اهالی روستای الله آباد پوگی با جمعیت بیش از ۱۰۰ خانوار در فاصله پنج کیلومتری زاهدان از نعمت برق محروم هستند.

یکی از کودکان روستای الله آباد پوگی با ارسال ویدئویی می گوید: “مادرم از شدت گرما حالش خراب شد؛ بردنش بیمارستان و تا مدتها بستری شد؛ ما در خانه تنها بودیم ،وقتی از خانه بیرون میرفتم شبها از شدت تاریکی می ترسیدم؛ تورو خدا کاری بکنین کی برای ما برق میارین؟!”

لازم به ذکر است در سایه بی کفایتی مسئولین ایران، بسیاری از روستاهای زاهدان که جمعیت نسبتا بالایی دارند، مانند مناطقی از منزل آب، روستای الله آباد پوگی، سیاهدک، قاسم آباد، دایی آباد همت آباد و …که فاصله چندانی با مرکز استان ندارند، فاقد اولین امکانات اولیه شهروندی مانند شبکه برق، آب و اینترنت هستند و مردم بخاطر نبود این امکانات و مخصوصا دانش آموزان با مشکلات زیادی مواجه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*