یورش و شکستن شیشه های برخی از پنجره های مسجد مکی توسط نیروهای نظامی

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی که در پاسخگو بودن به اعتراض ملت بلوچ ناموفق بوده، عجز و زبونی خود را با شکستن شیشه های مسجد مکی نشان دادند.

گفتنی است که در پی اعتراضات مردمی در طی بیش از یکسال گذشته، رژیم جمهوری اسلامی ایران، از همه اهرم های فشار جهت سرکوب ملت بلوچ استفاده کرده اما موفق به خاموش کردن شعله انقلاب در بلوچستان نشدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*