آزادی شمار دیگری از شهروندان بازداشت شده اهل خاش در سالگرد جمعه خونین زاهدان با وساطت معتمدین

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ١٩ مهر ماه ۱۴۰۲، شمار دیگری از بازداشت شدگان اهل خاش که در سالگرد جمعه خونین زاهدان بازداشت شده بودند و اکثرا کودکان زیر ۱۸ سال سن داشتند با وساطت معتمدین و ریش سفیدان آزاد شدند.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته ۱۷ و ۱۸ مهرماه در دو مرحله حدود ۱۲۰ نفر از بازداشتیان سالگرد جمعه خونین زاهدان که اکثرا کودکان بودند با وساطت ریش سفیدان آزاد شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*