عرضه شیرخشک با کد ملی در داروخانه‌ها

به گزارش رسانک، بر اساس بخشنامه سازمان غذا و دارو از ۲۰ مهر ماه ١۴٠٢، عرضه شیرخشک رگولار (عادی) در داروخانه‌ها با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد انجام می‌شود.

با توجه به ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تولید و یا واردات شیرخشک و کوپنی شدن آن، همه شیرخشک‌ها در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت می‌شوند.

این سهمیه بندی شیر خشک، برای نوزادان بلوچ که فاقد شناسنامه هستند به معنای گرسنگی بیشتر و برای والدین آنها که مجبورند به هر قیمتی شیرخشک را تهیه کنند، به مثابه چوبی لای چرخ اقتصاد ضعیف و‌ بیمار آنها می باشد.

این اقدام نسنجیده مسئولان، منتج به پیدایش بازار سیاه برای شیر خشک، ورود و عرضه شیرخشک های غیربهداشتی، فاسد، نامرغوب از راه های غیرقانونی به این منطقه، سوتغذیه بیشتر نوزادان بلوچ و مرگ و میر این کودکان خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*