برگزاری کنفرانس دو ائتلاف مهم سیاسی در آلمان

به گزارش رسانک، روز شنبه ١۵ مهر ماه ١۴٠٢، در شهر فرانکفورت آلمان، دو ائتلاف مهم به نام “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگره ملیت‌های ایران فدرال” یک کنفرانس یک روزه مشترک با عنوان “به سوی اتحاد جامع و دموکراتیک” برگزار کردند.

اعضای حزب مردم بلوچستان نیز در این کنفرانس شرکت کردند و ناصر بلیده ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، در سخنرانی خود به اهمیت اتحاد و برابری تأکید کرد.

هدف اصلی این کنفرانس، ترویج ایده‌های دموکراتیک و ایجاد اتحاد در راستای حل مسائل موجود در ایران بود و ناصر بلیده ای به عنوان یکی از سخنرانان اصلی اهمیت اصول آزادی و برابری را بیان کرد.

این رویداد در تشویق همکاری‌های بین ائتلاف‌ها و تقویت جنبش‌های دموکراتیک در ایران می‌تواند اهمیت داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*