ویدئویی دیگر از راهپیمایی سکوت مردم زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲، مردم زاهدان با درخواست مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.

گفتنی است امروز مردم خاش، جالق و پیشن، بعد از اقامه نماز با سردادن شعار اعتراضی راهپیمایی کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*