اعتصاب بخشی از بازار زاهدان همزمان سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بخش بزرگی از بازار زاهدان، همزمان با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی دختر ٢٢ ساله کرد اهل سقز توسط نیروهای گشت ارشاد در تهران، به اعتصابات سراسری پیوست.

گفتنی است که امروز کسبه های بسیاری از شهرهای جغرافیای ایران با بستن مغازه ها و پیوستن به اعتصابات، اعتراض خود را به رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.

در همین راستا گزارش ها حاکی از جو سنگین امنیتی و اختلال اینترنت در برخی مناطق ایران دارد ولی با این وجود مردم از طرق مختلف اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*