اعتراض اهالی پیشن در شهرستان راسک به جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، جوانان شهر پیشن از توابع شهرستان راسک در اقدامی اعتراضی، تابلوی بلوار امام خمینی را به آتش کشیدند.

انزجار مردم بلوچستان از روح الله خمینی و علی خامنه ای در بلوچستان همانند اوایل شورش سال ۵٧ شمسی است و ملت بلوچ هرگز آنها را به عنوان سردمدار مملکت قبول نکرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*