شهید “صمد شاهوزهی” و “محمد رخشانی”

رسانک/ روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران صدها شهروند بلوچ را بدلیل شعار دادن علیه سردمداران به خاک و خون کشیدند.

یکی از این شهدا “صمد شاهوزهی”، فرزند شیرعلی اهل دُزاپ (زاهدان) است که برای ادای نماز جمعه به مسجد مکی رفته بود.

شهید “محمد رخشانی” یکی دیگر از شهدای جمعه خونین زاهدان است که نیروهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران با شلیک گلوله جنگی به سر، وی را به شهادت رساندند.

محمد ۱۲ ساله، فرزند عبدالقادر و اهل منطقه کوثر زاهدان بود که توسط نیروهای پایگاه بسیج ثارالله واقع در تقاطع کوثر و بعثت زاهدان در محله کبدانی ها با شلیک مستقیم کشته شد و برادر وی محسن که برای نجات وی رفته بود از ناحیه کمر مجروح شده است.

پیکر این کودک روز دوشنبه ۱۱ مهر ماه به خانواده اش تحویل گردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*