وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی بیمارستان مئگس

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک شهروند خبرنگار با ارسال فیلمی از شرایط غیربهداشتی و نامناسب بیمارستان مئگس (مهرستان) و عدم توجه پرسنل به وضعیت و مشکلات بیماران گله کرده است.

لازم به ذکر است استان بلوچستان و سیستان کمترین سرانه فضای بهداشتی و درمانی را دارا می باشد. به گونه ای که بسیاری از بیماران جهت مداوا به اجباراً به استانهای دیگر مراجعه می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*