ایجاد ایست و بازرسی در ورودی های شهر راسک توسط نیروهای نظامی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٠ شهریور ماه ۱۴۰۲، نیروهای سپاه علاوه بر حضور گسترده در سطح شهر راسک، در خروجی این شهر به سمت چابهار نیز همانند هفته گذشته ایست و بازرسی برپا کردند.

گفتنی است که جو امنیتی شهر راسک و بسیاری دیگر از مناطق بلوچستان به شدت تشديد شده و اینترنت این مناطق هم با اختلال شدید مواجه شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*