اعتراضات مردم در زاهدان علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، جوانان زاهدانی پس از اقامه نماز جمعه با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان آمدند.

آنها با سر دادن شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی و سایر زندانیان سیاسی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*