روایت یک مجروح از جنایت جمهوری اسلامی در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١ در زاهدان

رسانک/ خانم «سنگین (زر بی بی) اسماعیل‌زهی»، ۶۰ ساله یکی از مجروحان جنایت جمعه سیاه زاهدان، که شامگاه جمعه ٨ مهر ماه ١۴٠١ ، در مقابل منزلش در منطقۀ «شیرآباد» دزاپ (زاهدان) مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته و قطع نخاع شده است.

وی از چگونگی مجروحیت و جمعه سیاه روایت می‌کند و می‌گوید که از هر طرف نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت مردم تیراندازی کرده اند و مردم در خانه ها محبوس بوده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*