خبر

اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوری چابهار بدلیل کیفیت بد غذا

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٧ اسفند ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه دریانوری چهبار (چابهار) در اعتراض به کیفیت بسیار بد غذای این دانشگاه اعتصاب کردند. دانشجویان این دانشگاه غذای ظرف …..ادامه خبر

خبر