خبر

بلوچستان پرچمدار خیزش زن، زندگی، آزادی و واهمه های جمهوری اسلامی از تداوم اعتراضات ملت بلوچ

رسانک/ زاهدان شهری هست که جمهوری اسلامی در طول خیزش ١۴٠١ بزرگترین اشتباه محاسباتی خودش را برای سرکوب اعتراضات انجام داد. جمهوری اسلامی گمان می‌کرد با کشتن مردم بلوچ برای …..ادامه خبر