خبر

صدور حکم اعدام برای دو شهروند بازداشت شده در اعتراضات شهر چابهار/ فشار دستگاه های امنیتی بر خانواده آنها جهت سکوت

به گزارش رسانک، روز ١٨ دی ماه ۱۴۰۱ ، منصور هوت و نظام الدین هوت دو شهروند بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در چابهار از شعبه دو کیفری دادگاه …..ادامه خبر