خبر

شرکت اعضای حزب مردم بلوچستان در تظاهرات بروکسل/ درگیری سلطنت طلبان با فعالان ملل تحت ستم در جغرافیای ایران حین تظاهرات بروکسل

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ٢ اسفند ماه ١۴٠١، شماری از افراطیون سلطنت طلب با ایجاد مزاحمت برای فعالان حقوق بشری و سیاسی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران قصد …..ادامه خبر

خبر

جان باختن یک زندانی بلوچ در زندان کرمان

جان باختن یک زندانی بلوچ در زندان کرمان در پی ضرب و جرح و عدم رسیدگی پزشکی  به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ٢۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، یک زندانی بلوچ محبوس در زندان کرمان بدنبال ضرب و جرح و عدم رسیدگی پزشکی جان خود …..ادامه خبر

خبر

ماتی زبانئے یات گرگ و ماتی زبانا یات گرگ، سجّهێن چُکّانی بنیاتی هکّے و بژن اِنت که بلۆچئے چکّ چه وتی اے هکّا زبهر بوتگ‏اَنت.

بلۆچی زبان یکّے چه کدیمی‏ترێن زبانان اِنت که گاری و زئوالیئے هترا اِنت و یکّ زبانێئے گار بئیگ تهنا یک ملکێا تاوانَ ندنت، سجّهێن دنیایا تاوانَ رسیت. بلۆچی زبانا چش …..ادامه خبر