محاصره اطراف مسجد مکی توسط نیروهای امنیتی

رسانک/ امروز جمعه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی در زاهدان، اطراف مسجد مکی را محاصره کردند.

علیرغم فشارها و جو شدید امنیتی مردم بار دیگر همچون جمعه های گذشته علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*