حمایت همه‌جانبه ترکمن ها و بلوچ ها از مولوی محمدحسین گرگیج

به گزارش رسانک، روز جمعه ٧ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم بلوچ و ترکمن در شهر گالیکش استان گلستان علیرغم ممنوعیت غیرقانونی وضع شده تو دستگاه قضایی نسبت به امامت جمعه توسط مولوی محمدحسین گرگیج ، او را به مسجد آورده و نماز خواندند.

بر اساس این گزارش، عموم اهل سنت ترکمن و بلوچ در حمایت از مولوی گرگیج اعلم کردند که تا وقتی مولوی گرگیج هست، پشت سر هیچ روحانی و مولوی نماز نخواهند خواند.

گفتنی است که مردم خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور مذهبی و دینی آنها می‌باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*