تحویل دادن پیکر شهید منصور هرمزی از شهدای جمعه سیاه بلوچستان

رسانک/ امروز چهارشنبه ٢٨ دی ماه ۱۴۰۱، پیکر شهید منصور هرمزی، از مجروحان جریان جمعه سیاه بلوچستان در زاهدان که ماه‌ها رنج جراحت را تحمل کرد، امروز در پزشکی قانونی زاهدان تحویل نزدیکان او شد.

این جانباخته راه آزادی فاقد شناسنامه بود که تحت حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی دهه‌ها زیر ظلم مضاعف این نظام سر خم نکرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*