علی خامنه ای در راس شعارهای اعتراضی 

رسانک/ مبارزان بلوچ مرگ را بر «اصل ولایت فقیه» در زاهدان سر می‌دهند و از حکومت دینی بیزار هستند. 

چهل سال به نام دین و اسلام و سوءاستفاده از آن این مردم را قتل‌عام کرده‌اند و اکنون ملت بلوچ بپاخاسته است.

٢٣ دی ماه ۱۴۰۱ ، زاهدان 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*