تیراندازی نیروهای نظامی به مسجد مکی زاهدان

رسانک/ امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی پس از محاصره نمازگزاران معترض در خیابان خیام زاهدان، اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی مسجد مکی کردند.

طبق تصاویری که منتشر شده آثار گلوله روی پنجره و دیوارهای مسجد مشخص است.

از علت این تیراندازی توسط نیروهای نظامی به سمت ساختمان مسجد مکی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*