درخواست عموم اهل سنت گلستان برای بازگرداندن مولوی گرگیج به منبر در آزادشهر

رسانک/ با گذشت حدود یک سال از برکناری مولوی محمدحسین گرگیج از امامت جمعه آزادشهر در استان گلستان، عموم اهل سنت و بسیاری از شهروندان این منطقه خواستار برگشتن این روحانی اهل سنت بلوچ به منبر جمعه هستند. 

در همین راستا امروز جمعه ٢۵ آذر ماه ۱۴۰۱ ، شهروندان معترض به این اقدام علی خامنه ای در استان گلستان، با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به آن اعتراض کردند و خواستار بازگست مولوی گرگیج به امامت جمعه گالیکش شدند. 

همچنین مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی از مولوی عبدالغفار نقشبندی نیز حمایت کردند. 

روز جمعه ٢۶ آذر ماه ۱۴۰۰ ،نماینده علی خامنه ای در استان گلستان، در اقدامی غیرقانونی، مولوی گرگیج را عزل و برای ایجاد اختلاف بین مردم اهل سنت، نعمت الله مشعوف از اساتید حوزه علمیه گالیکش را به امامت جمعه اهل سنت آزادشهر منصوب کرد. 

در پی این اقدام نماینده علی خامنه ای، مردم مخالفت کرده و نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در امور مذهبی آنها، دست به اعتراض زدند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*