شعارنویسی در زاهدان

رسانک/ جوانان دزاپ (زاهدان) در همانجایی که رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش مردم بلوچ را به خاک و خون کشیدند، اقدام به شعارنویسی کردند.

پیروزی نزدیک است و به زودی در خیابان خیام شهر دُزاپ جشن آزادی برگزار خواهیم کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*