تصاویری از اعتراضات در دانشگاه دریانوردی چهبار

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٨ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه دریانوردی شهر چهبار (چابهار) در اعتراض به جمهوری اسلامی و برخورد مسئولان با دانشجویان در روزهای اخیر، بپاخاستند.

گفته می شود دانشجویان به صورت مختلط وارد سلف سرویس دانشگاه شده و با هم غذا خورده‌اند.

اعتراضات پس از آن شروع شد که یک فرد بسیجی به دختر دانشجو بدلیل حجابش، سیلی زد.

روز گذشته نیروهای لباس شخصی با ورود به دانشگاه و با کمک نیروهای حراست یک دانشجو به نام شبنم ولی زاده را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

دانشجویان همچنین شعار “بسیجی بی ریشه، ساندیس شرف نمیشه” را سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*