پیوستن دانشگاه علوم پزشکی نصرآباد (زابل) به اعتراضات سراسری 

رسانک/ امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نصرآباد (زابل) با پیوستن به اعتراضات سراسری دانشجویان کشور دست به  تجمع اعتراضی زدند.

همچنین دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی دزاپ نیز شاهد درگیری هایی با نیروهای لباس شخصی و حراست دانشگاه بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*