ورود نیروهای امنیتی و حراست به خوابگاه دانشجویان دختر با آمبولانس

رسانک/ امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه علوم پزشکی دزاپ با یورش به داخل خوابگاه دانشجویان دختر شمار زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

هم اکنون آمبولانس در مقابل خوابگاه “مسلم کیخا” متوقف است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*