تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم آمریکا

رسانک/ روز شنبه ٣٠ مهر ماه ١۴٠١، شمار زیادی از ایرانیان مقیم آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند.

در این تجمع ضد حکومتی شماری از بلوچ ها (بامی استار) شرکت کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از مولوی عبدالحمید که در کنار مردم ایستاده، سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*