اعلام همبستگی چهار طایفه بزرگ با مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، روز شنبه ٣٠ مهر ماه ١۴٠١، سران و معتمدین چهار طایفه بلوچستان بصورت جداگانه، با حضور در دفتر مولوی عبدالحمید، امام جمعه مرکز بلوچستان، ضمن محکومیت جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران از وی اعلام حمایت کردند.

طوایف عالیزهی، رخشانی، کبدانی و گرگیج و تیره های وابسته به آنها، همگی از مولوی عبدالحمید با خواندن بیانیه های خود اعلام حمایت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*