کودکان بلوچ، شجاعت را معنا می‌کنند 

رسانک/ ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و بر سر ملت بلوچ به جایی رسیده که حتی کودکان خردسال نیز بر علیه دژخیمان علی خامنه ای بپاخاسته است.

نسلی که بواسطه ستم حاکمیت، شاهد بدترین شرایط زندگی در قرن بیست و یکم است و کمتر خانواده ای وجود دارد که قربانی زندان، کشتار، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و اعدام نباشد.

چگونه می‌شود با دیدن این همه ظلم ساکت ماند. این انقلاب متعلق به کودکان و نوجوانان شجاع است و عزم این نسل برای سرنگونی جمهوری اسلامی جزم شده.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*